Taninform
2023. június 09., péntek Félix napja

Bemutatjuk a Taninform iskolaadminisztrációs rendszert

 

A Taninform 2005-ben vált elérhetővé a közoktatási intézmények és fenntartóik számára. A többéves fejlesztői munkát követően ekkor adódott lehetőség a szoftver szélesebb körű megismertetésére. A költségvetési törvényben meghatározott informatikai normatíva lehetőséget biztosított arra, hogy az intézmények és fenntartóik által végzett iskolai adminisztrációs munka a program használatával könnyebben tervezhetővé és egyszerűen elvégezhetővé váljon.

 

A Taninform az iskola egészére vonatkozó adatok nyilvántartása mellett képes az intézmény dolgozóinak személyi-, munkaügyi- és béradatainak, valamint a tanulók személyi és oktatással kapcsolatos egyéb adatainak kezelésére is. Az oktatásszervezési funkciók között megtaláljuk a tanév, tantárgyfelosztás, órarend, osztály és csoportbeosztás, naplók kezelését, a tanuló részvételeinek, a foglalkoztatottak helyettesítésének, túlóráinak nyilvántartását is. A program adminisztrálja a tankönyvekkel, valamint az étkezéssel kapcsolatos adatokat is.

 

A program használatával az intézmények könnyebben eleget tudnak tenni adminisztrációs feladataiknak, és adatszolgáltatási kötelezettségeiknek. A program egyik kiemelendő funkciója, hogy az általa eltárolt adatokból képes a minden év októberében kötelezően benyújtandó közoktatási statisztika automatikus elkészítésére. A szoftver az adminisztratív feladatokat nagymértékben lecsökkenti.

A rendszer további előnye, hogy alkalmazkodik a változó jogszabályi háttérhez, egy módosuló törvény esetén a változásnak megfelelően frissítjük a rendszert. Általában véve tehát egy teljes körű okmánykezelési rendszert valósít meg, így az iskolák hatékonyan és felhasználóbarát módon oldhatják meg a mindennapi, manuális adminisztrációból fakadó nehézségeiket.

 

A szoftver óvodától iskoláig minden típusú közoktatási intézmény számára hozzáférhető. Megoldást kínál az eltérő adottságú közoktatási intézmények számára, hiszen egy olyan kistelepülési iskolában is, ahol nincs megfelelő informatikai háttér, kiválóan működtethető.

 

A szoftver használata során a fenntartónak is van lehetősége az intézmények adatainak naprakész nyilvántartására, az adminisztráció nyomon követésére és ellenőrzésére. A Taninform program révén, a fenntartói szintű ellenőrzés segítségével a közoktatási intézmények hatékonyan és felhasználóbarát módon oldhatják meg a mindennapi adminisztrációból fakadó nehézségeiket.

 

A felsorolt előnyök együttesen segítették a Taninform programot abban, hogy piacvezető szoftverré váljon.

 

 

Tisztelt Intézményfenntartó!

Kérem, engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét a 2010. évi költségvetési törvény szerinti kötött felhasználású informatikai normatívára. A támogatást idén is az intézményfenntartók igényelhetik és csak folyó évben használhatják fel. A közoktatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló, kötött normatíva felhasználásának rendjét a 21/2010. (V.13.) OKM rendelet szabályozza, amelyet megtalálhat a Magyar Közlöny 2010/78. számában.

A rendelet szerint a fenntartók a támogatást új informatikai eszközökre, valamint akkreditált szoftverekre fordíthatják. A normatívát a fenntartónak kell igényelnie, legkésőbb 2010. június 4-ig. Levelünkhöz mellékelünk egy segédletet, amelyben a normatíva igényléséhez szükséges legfontosabb tájékoztató információkat összegeztük.

Az igénylést elektronikus úton kell megtenni (www.okmt.hu/elektronikus_igenyles weboldalon), majd az adatok beírása után keletkező adatlapot a Rendelet 4. § (1) szerinti címre, postai úton, két eredeti példányban a mellékletekkel együtt eljuttatni.

A határidőre tekintettel javasoljuk, hogy az igénylés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében ellenőrizzék a regisztrációs adatok helyességét, lépjenek be az elektronikus igénylés oldalára, illetve készítsék el a beadandó mellékleteket. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az igénylés dátuma a benyújtási határidőt is jelenti.

Amennyiben kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk a következő elérhetőségeken áll a rendelkezésére:

Tel: 52/541-442

Fax: 52/541-473; 52/541-474

Mobil: 30/633-97-49

E-mail: ugyfelszolgalat@taninform.hu

 

Tisztelettel kérjük, hogy a hatékony adminisztráció érdekében a kitöltött adatlapot (1. számú melléklet A) pontja) a normatíva igénylését követően, 1 másolati példányban szíveskedjen eljuttatni az Ügyfélszolgálatunkra faxon (52/541-474; 52/541-473), vagy postai úton (cím: Taninform Ügyfélszolgálat 4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.).

 

Debrecen, 2010. május 17.

Tisztelettel:

Újj Zsolt

ügyfélkapcsolati igazgató

Taninform Ügyfélszolgálat

 

 

Gyors belépés
OM azonosítóval:

OM azonosító:


Vagy válassza ki intézményét


(c) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 2003-2009. Minden jog fenntartva.