Taninform
2019. április 18., csütörtök Andrea, Ilma napja


 
 
 
A szoftver
 
A Taninform 2005-ben vált elérhetővé a közoktatási intézmények és fenntartóik számára. A többéves fejlesztői munkát követően ekkor adódott lehetőség a szoftver szélesebb körű megismertetésére. A költségvetési törvényben meghatározott informatikai normatíva lehetőséget biztosított arra, hogy az intézmények és fenntartóik által végzett iskolai adminisztrációs munka a program használatával könnyebben tervezhetővé és egyszerűen elvégezhetővé váljon.
 
A Taninform az iskola egészére vonatkozó adatok nyilvántartása mellett képes az intézmény dolgozóinak személyi-, munkaügyi- és béradatainak, valamint a tanulók személyi és oktatással kapcsolatos egyéb adatainak kezelésére is. Az oktatásszervezési funkciók között megtaláljuk a tanév, tantárgyfelosztás, órarend, osztály és csoportbeosztás, naplók kezelését, a tanuló részvételeinek, a foglalkoztatottak helyettesítésének, túlóráinak nyilvántartását is. A program adminisztrálja a tankönyvekkel, valamint az étkezéssel kapcsolatos adatokat is.
 
A program használatával az intézmények könnyebben eleget tudnak tenni adminisztrációs feladataiknak, és adatszolgáltatási kötelezettségeiknek. A program egyik kiemelendő funkciója, hogy az általa eltárolt adatokból képes a minden év októberében kötelezően benyújtandó közoktatási statisztika automatikus elkészítésére. A szoftver az adminisztratív feladatokat nagymértékben lecsökkenti.

A rendszer további előnye, hogy alkalmazkodik a változó jogszabályi háttérhez, egy módosuló törvény esetén a változásnak megfelelően frissítjük a rendszert. Általában véve tehát egy teljes körű okmánykezelési rendszert valósít meg, így az iskolák hatékonyan és felhasználóbarát módon oldhatják meg a mindennapi, manuális adminisztrációból fakadó nehézségeiket.
 
A szoftver óvodától iskoláig minden típusú közoktatási intézmény számára hozzáférhető. Megoldást kínál az eltérő adottságú közoktatási intézmények számára, hiszen egy olyan kistelepülési iskolában is, ahol nincs megfelelő informatikai háttér, kiválóan működtethető.
 
A szoftver használata során a fenntartónak is van lehetősége az intézmények adatainak naprakész nyilvántartására, az adminisztráció nyomon követésére és ellenőrzésére. A Taninform program révén, a fenntartói szintű ellenőrzés segítségével a közoktatási intézmények hatékonyan és felhasználóbarát módon oldhatják meg a mindennapi adminisztrációból fakadó nehézségeiket.
 
A felsorolt előnyök együttesen segítették a Taninform programot abban, hogy piacvezető szoftverré váljon.
 

Gyors belépés
OM azonosítóval:

OM azonosító:


Vagy válassza ki intézményét


(c) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 2003-2010. Minden jog fenntartva.