Taninform
2023. június 09., péntek Félix napja

Tisztelt Felhasználó!

Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a Taninform Iskolai Adminisztrációs és Ügyviteli Szoftver fejlesztésének eredményeként megjelenő Önt érintő változásokra, és a program használatához kapcsolódó javaslatokra.

Általános információk:

Több esetben előfordult, hogy a haladási napló könyvelésekor a lementett óra adatait egy nappal korábbi dátumra könyvelte a program. A problémát a felhasználó gépén helytelenül beállított időzóna okozza! Hasonló problémák elkerülése végett, a felhasználói azonosító és jelszó megadását követően a program automatikus ellenőrzést végez a felhasználó gépén beállított időzónát illetően.

Abban az esetben, ha problémát észlel, felugró ablakban tájékoztatja a felhasználót.

A modulok kezdőoldalain admin jogszereppel látható, hogy az intézmény mely felhasználói blokkolták magukat a rendszerben. Az admin jogszerepű felhasználónak van joga ezeket a blokkolásokat feloldani. Az üzenetek törlésekor azonban már csak olyan törölhető, amelyben a blokkolás korábban fel lett oldva.

Intézményi alapadatok modul:

Az Eszközök menüpont Egyéb számítástechnikai eszköz oldalán az Egyéb számtech. eszköz típus lenyíló lista bővítve lett a Hálózati eszköz elemmel.

Dolgozók adatai modul:

A Foglalkoztatottak alapadatai menüpont Elérhetőségek oldalán az Állandó lakcím és Levelezési cím mellett már a dolgozó Tartózkodási címe is megadható. A tartózkodási cím mezőbe átmásolható az állandó lakcím vagy a levelezési cím is.

Munkaügy modul:

Az Elfoglaltságok menü Szabadság kimutatás oldalához tartozó Keresés funkcióban az eddigi Tanév szűrési lehetőség Naptári évre módosult.

Tanulói adatok modul:

A Tanulói alapadatai menüpont Elérhetőségek oldalán az Állandó lakcím és Levelezési cím mellett már a tanuló Tartózkodási címe is megadható. A tartózkodási cím mezőbe átmásolható az állandó lakcím vagy a levelezési cím is.

Ugyanezen funkció megtalálható a Szülő/Gondviselő felvétele oldalon is.

A Tanulók egyéb adatai menüpontban elérhető Sajátos nevelési igény oldalon lista nézetben a táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, hogy az adott tanuló az SNI típusa alapján hány főnek számítható be normatíva igénylésekor.

Az oldalhoz tartozó Keresés funkcióval már az SNI kategóriájára is szűrhetünk.

A Tanuló szakértői bizottsága oldalon a Szakértői és rehabilitációs bizottság mező a korábbi beviteli mezőről lenyíló listára módosult. A listában nem szereplő bizottság neve az Egyéb szakértői és rehabilitációs bizottság mezőben rögzíthető. Mentést követően az ily módon elmentett bizottság neve automatikusan bekerül a Szakértői és rehabilitációs bizottság lenyíló listába.

Az oldalon rögzíthető a Következő kontrollvizsgálat dátuma is, melyre az oldalhoz tartozó Keresés funkcióval szűrhetünk is.

Oktatásszervezés modul:

A program különböző oldalain található, fixen szerkesztett évfolyam lista bővült a 2/10 és 3/11 évfolyamokkal.

Az Osztály menüben található Osztályfőnök felvétele oldalon egy kiválasztott osztályhoz már két osztályfőnök is hozzárendelhető. Mindkét osztályfőnöknek egyenlő joga van az osztályába járó tanulók adatainak kezeléséhez.

A Tanulócsoport/Osztálybontás oldalon lehetőség van annak jelölésére, ha a csoport emelt szintű oktatásban részesül. Ennek jelölése a csoport adatainak szerkesztő nézetében az „Emelt szint” jelölőnégyzet bepipálásával lehetséges. Az emelt szintű csoportba íratott tanulóknál a cikluszáró értékelések mellett egy „E” jelölés jelzi, hogy az értékelést a tanuló emelt szintű oktatásban szerezte meg.

A Csoporthoz rendelt tanulók oldalon törölni lehet az azonos belépési és kilépési dátummal rendelkező hozzárendeléseket. A törlés mostantól már nem csak egyesével engedélyezett, hanem csoportosan is.

Az Értékelés menüpont Vizsgák oldalán egy tanulóhoz berögzített osztályozó vizsga mentésekor automatikusan létrejön a 17-es záradék, mely ezután megjelenik a Napló/Értékelés/Záradék oldalon, valamint a Napló és Törzslap nyomtatványokon.

Napló modul:

A modul Kezdőoldalán elérhető Hiányzások - késések összesítése elnevezésű riportban már nem csak a késések száma jelenik meg igazolt és igazolatlan bontásban, hanem a késések perceinek összege is.

Amennyiben a Napló nyomtatvány paraméterező oldalán bepipálásra kerül a Jegyzetek nyomtatása jelölőnégyzet, akkor a kész nyomtatvány tanulók adatai részénél minden tanuló lapja után elkészül egy külön oldal a jegyzeteknek. A jegyzeteknél jelennek meg a tanuló záradékai, osztályba és csoportba íratásának, illetve kiléptetésének dátumai, a tanuló kapott dicséretei és figyelmeztetése, és egyéb információk.

E-napló menüpont:

Az elektronikus napló oldalain minden táblázatban, ahol félévi és évvégi tanulmányi átlag megjelenik, ezentúl két átlag látható. Az első a jegyekből számolt egyszerű tanulmányi átlag, a második (perjellel elválasztva) pedig egy súlyozott átlag.

A Hiányzások/Osztályzás oldalon a Jegy beírása és a Csoportos osztályzás felugró ablakokban a Számonkérés típusa lenyíló lista bővült a Szorgalmi feladat nevű elemmel.

Az Osztályfőnök oldalon lévő Hiányzások igazolása fülön, az igazolás adtainak felvitelénél az Igazolás oka elnevezésű listából már a Nyelvvizsga és a Verseny is választható.

A Hiányzások felvitele (admin) oldalon a napok közti függőleges elválasztó vonal megvastagításra került, így abban az esetben is egyértelműen látható a napok közti határvonal, ha az oldal aljára görgetve már nem látszódik a táblázat fejléce.

A Hiányzások/Osztályzás oldalon lévő Csoportos cikluszárás funkció új lehetőséggel bővült. Cikluszáró értékeléshez már nem csak dicséret jelölhető, hanem figyelmeztetés is. Figyelmeztetés csak az elégséges értékelés mellé adható.

A Hiányzások/Osztályzás oldalon rögzített cikluszáró értékelés maximum a cikluszáró napot követő napon módosítható, pedagógus jogszereppel, azt követően már nem.

A Hiányzások/Osztályzás, a Kimutatások és az Osztályfőnök oldalakon az emelt szinten megszerzett cikluszáró értékelések mellett egy „E” megjelölés látható. A jelölés megjelenésének feltétele, hogy korábban a Tanulócsoport/Osztálybontás oldalon az emelt szinten oktatott csoport adatainak szerkesztő nézetében az „Emelt szint” jelölőnégyzet bepipálásra került.

A Hiányzások/Osztályzás oldalon a Csoportos osztályzás ablakban már megjelenik a tanuló összes jegye az adott tantárgyból, a Csoportos cikluszárás ablakhoz hasonlóan.

Az Osztályfőnök oldalon található Hiányzások igazolása programfülön a Kijelölt órák igazolása funkció működése néhány esetben félreértésre adhatott okot. Ennek folyományaként a gombra kattintással felugró ablakból töröltük a Mettől mezőt, így annak megadása nem lehetséges. Az igazolás ezután automatikus kezdeti dátumot kap, mely a kijelölt, igazolni kívánt órák közül a legkorábbi dátummal rendelkező óra dátuma lesz.

A Kimutatások oldalon a felmentés jelölése az eddigi „F” betűről „Mt” megjelölésre módosult. Az „F” jelölés az elégséges cikluszáró jegy mellett ezután a Figyelmeztetésre utal.

Az E-naplóból és a Napló modul Kezdőoldaláról is elérhető Bukott tanulók riport bővítve lett osztályonként összegző adatokkal. Megjelenítésre kerül, hogy az osztályban hány fő bukott meg összesen a kiválasztott ciklusban, hány fő 1 vagy 2 tantárgyból, és hány fő 3 vagy több tantárgyból.

A modulban elérhető Hiányzások - késések összesítése elnevezésű riportban már nem csak a késések száma jelenik meg igazolt és igazolatlan bontásban, hanem a késések perceinek összege is.

Statisztika modul:

A Pedagógusok kéthavi órakerete oldalon a Kieső napok miatt levonható órák száma (kno) oszlopban a tartós távollétek mellett már a kivett szabadságokat is figyeli a program, és a szabadság napjaira is kiszámolja a levonható óraszámokat.

Rendszerbeállítások modul:

A Felhasználói fiók oldalon admin jogszereppel szerkeszthető jogosultsági beállítások új jogszereppel bővült. A „Foglalkoztatott adat áttekintő” jogszerepet olyan felhasználóknak ajánlott, aki csak az intézmény dolgozóinak adatait szerkeszthetik.

Tanulók modul:

Tanulói hozzáféréssel belépve az eddigi modulválasztó oldal helyett azonnal a Jegyek megtekintése oldal nyílik meg. A Taninform logó szintén erre az oldalra mutat.

Szülők modul:

Szülői hozzáféréssel belépve az eddigi modulválasztó oldal helyett azonnal a Jegyek megtekintése oldal nyílik meg. A Taninform logó szintén erre az oldalra mutat.

 

Reméljük, a változtatások eredményeképpen Ön, és munkatársai munkája hatékonyabbá, egyszerűbbé válik.

 
 

Gyors belépés
OM azonosítóval:

OM azonosító:


Vagy válassza ki intézményét


(c) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 2003-2009. Minden jog fenntartva.